İstatistik

Hangi Alanlarda İstatistiksel Analiz Hizmeti Veriyoruz?

• Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve Diğer Sağlık Alanları
• Ekonometri
• Sosyal Bilimler ve İktisadi Bilimler
• Mühendislik Alanları
• Sanat/Kültürel çalışmalar
• Kadın Çalışmaları ve Sosyal Araştırmalar
• Fen bilimleri