Biyoistatistik

2008 yılından beri istatistik hizmetleri kapsamında ayrı bir uzmanlık alanı olan biyoistatistik alanında da danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Sağlık ve biyoloji alanlarındaki akademik çalışmalarla ilgili başvuruların yoğunlaşmasından ötürü başlattığımız tıp istatistiği danışmanlığına, söz konusu süreçte alanında deneyimli uzman araştırmacılarımızın hazırladığı çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarının verdiği birikim ve güvenle devam etmekteyiz.

Biyoistatistik desteğini aşağıdaki tıp/sağlık çalışma düzenleri için sunmaktayız:

• Gözlemsel çalışmalar

* Tanımlayıcı çalışmalar (vaka raporları)
* Retrospektif çalışmalar (case-control study)
* Kesitsel çalışmalar (cross-sectional study)
* Prospektif çalışmalar (cohort study)

• Klinik Çalışmalar

* Kontrollü çalışmalar
* Kontrolsüz çalışmalar