Нашиот Студиски Систем

Принципиелно го прегледуваме и оценуваме доставеното барање од ваша страна до нас. Ако заклучиме дека би можеле да излеземе во пресрет, тогаш подготвуваме понуда во врска со вашето барање. Како и да е, кога би се сретнале со негативен одговор, тогаш детално ќе ви биде образложена причината за тоа. Студискиот процес започнува кога ќе ја прифатиме вашата понуда.

Следејки ги вашите студии према горе наведениот редослед, ви даваме можност да напредувате чекор по чекор. Ви го доставуваме на увид досието за кое можете да ни се обратите со вашите прашања ако сметате дека е потребно.

Во врска со студискиот систем за понатамошни информации ве молиме контактирајте не преку info@senrahatet.com.