Образование во странство

Надворешни Студии

Консултативните услуги на Senrahatet, вршат професионална поддршка за успешно аплицирање на вашиот прием за надворешни студии за магистратура и докторат. Американски и Британските Универзитети со високо образовани програми ви овозможуваме сигурен прием со стипендија или со наплата.

За прием во Американски и Британските високо образовани универзитети често се јавува голема конкуренција. Особено во делот за стипендијанти каде што кандидатите се еден од друг по усовршени, треба да се направи избор. Колку и да е процесот тежок за капацитетот и способноста оцената од страна на школската приемна комисија, имате потреба за подготовка за прием по некои точки на правилата. Според тоа, најмалку со неколкумесечна потребна подготовка за прием. Пријавениот кандидат трпеливо, постапно поминува преку потребните тестирања. Оваа Подготовка Опфаќа

Со таа цел, престојот ќе ви биде нај економичен со пристојна програма од страна на нашето искуство и збир на знаење.

Дојдете, искорестете ја приликата за надворешни студии заедно со нас.