Анализи и Услуги во Медициснко / Здравствени Области

Статистиката зафаќа  пространа област во науката. Која пружа значајна форма на податоци. Во медицинската наука се нарекува биостатистика.

Ние сега, на студентите од медицинските науки, им пружаме академска пракса со која би ги надминале проблемите, ја имате нашата адреса.

Размислуваме за отворање на пооделна секција за биостатистика преку “Сенрахатет” како резултат на големиот интерес од страна на академските пребарувања во медицината и здравството. Сметајки дека студентите на медицина и здравство, академци и останатите вработени немаат експерти за статистика, одлучивме да ги вршиме тие услуги. Со новите биостатистички истражувачи кои ја придружуваат фамилијата на “Сенрахатет” пружајки академски консултантски услуги од 2002 год. па наваму започнавме да вршиме исто така и професионални биостатистичко аналитички услуги.

Поддржани од искуството и знаењето кое го поседуваме во “Сенрахатет” спрема биостатистичките анализи ја постигнавме целта.

За понатамошните информации ве молиме контактирајте не преку info@senrahatet.com.