Sıkça Sorulan Sorular
 
1) Çalışmamın hangi aşamasında sizden destek almak için başvuruda bulunabilirim?
Akademik çalışmanızın uygulama bölümüne ait herhangi bir aşamasında bizden destek talep edebilirsiniz. Örneğin konunuzla ilgili bir uygulama yaptınız ancak elde ettiğiniz sonuçları veri setine nasıl dönüştüreceğiniz konusunda destek gereksiniyorsunuz ya da ham verileri veri setine dönüştürdünüz ancak doğru hipotezlerin oluşturulmasında ve sonrasında istatistiksel analiz desteğine gereksinim duyabilirsiniz. Ya da tüm bu aşamaları içeren bir analiz hizmetine gereksinim duyabilirsiniz. Bize tüm bu aşamalarda ya da hepsini içeren bir talep ile başvuruda bulunabilirsiniz.
 
2) İstatistiksel analiz için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
Çalışmanıza özgü uygun istatistiksel yöntem ve testleri uyguladığımız gibi, sizin özellikle talep ettiğiniz istatistiksel model ya da test uygulamalarını da gerçekleştiriyoruz. Biyoistatistik çalışmalarında ise tıp/sağlık alanına özel istatistiksel testler ve yöntemlerden çalışmanıza en uygun olan yöntemleri sizle eşgüdüm içinde belirliyoruz. Yanlış uygulanan bir yöntemde elde edilen sonuçlar da yanıltıcı olur. Biz bu aşamada en doğru ve en uygun testi/yöntemi bulmakta titiz davranıyoruz.
 
3) Çalışma süresince nasıl bir süreç izliyorsunuz?
Çalışmanızı üstlenme aşamasına geldikten sonra, çalışmanızın size teslim edileceği tarihe kadar sizinle iletişim içinde olup sizi çalışmanızın aşamalarından haberdar ediyoruz. Çalışmanızı ilerletirken eleştirilerinizi de dikkate alarak bilginiz dahilinde  akademik destek çalışmanızı tamamlıyoruz.
 
4) Hangi alanlardaki çalışmaların istatistiksel analizini yapıyorsunuz?
Bize konu kısıtlaması olmaksızın başvurabilirsiniz. Ayrıca çalışma alanlarımızı inceleyebilirsiniz.
 
5) Hangi tür uygulamaların analizini üstleniyorsunuz?
İster anket çalışması olsun isterse makro verilere dayalı bir çalışma olsun bize başvurabilirsiniz.
 
6) İstatistiksel analiz konusunda kısıtlı bilgiye sahip olduğum için bana destek olacağınız çalışma ile ilgili soruları nasıl yanıtlayabilirim?
Öncelikle çalışma sürecinde size göndermiş olduğumuz güncellemeler ile hipotez ve analizlerle ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz. Ayrıca istatistiksel analiz konusunda uzman olmanız gerekmediği için size yöneltilebilecek sorularla ilgili çalışmaya ilişkin önemli noktaları, analizle ilgili bazı teknik bilgileri iletiyor olacağız.
 
7) Ücretlendirme Neye Göre Yapılıyor?

Talep edeceğiniz çalışmanın ücretlendirilmesi birçok ögeye göre değişebilmektedir.
Hak edişi etkileyen temel ögeler aşağıda sıralanmıştır:
 
 Çalışmanın türü ve amacı
 Çalışmanın uzunluğu
 Çalışmada uygulanmış anket sayısı/gözlem sayısı
 Çalışmanın yılın hangi döneminde istendiği
 Çalışmanın teslim edilme süresi
 Çalışmanın hangi dilde olacağı
 Yapılacak analizlerin/modellemenin zorluğu ya da ne kadar vakit aldığı
 İlgili diğer eklemelerin yapılması

8) Çalışma Bana Nasıl Gönderilecek?
Çalışmanız tamamlandığında, belirttiğiniz ya da belirteceğiniz e-posta adresine gönderilecektir. Ayrıca talep etmeniz durumunda, gerekli bilgileri önceden (ve doğacak ek masrafları karşılamayı taahhüt etmeniz koşuluyla) iletirseniz kargo, posta vb. araçlar da kullanılabilir.

9) Gizlilik İlkenizi Açıklar mısınız?
Kişisel bilgileriniz üçüncü kişilere ya da kurumlara hiçbir biçimde, koşulda ya da durumda verilmez. Kişisel bilgilerinizin gizliliği, size ve emeğimize saygımızın doğal bir sonucudur.