стручен превод

Translator form

(Лични податоци под никакви услови нема да бидат пренесени на трето лице, под никаков начин.)

Обележаните места со * се задолжителни.

 
1. Име *
2. Телефон *
3. Е-Пошта *
4. Образование *
Докторат (Име на Универзитет/Смер – Дипломиран/Очекувам на)
Магистратура (Име на Универзитет/Смер – Дипломиран/Очекувам на)
Студент (Име на Универзитет/Смер – Дипломиран/Очекувам на)
Високо Образование (Име на Универзитет/Смер – Дипломиран/Очекувам на)
Останати (Ве молиме ако ги има наведете ги)
5.Преведувачко Искуство *
6. Јазици
  почетен среден висок
Турски  
Англиски  
Германски  
Француски  
Руски  
Останати (Забележите)  
7. Одберете јазици и области кои што ги преведувате *
8. Како дознавте за Senrahatet?
9. Други додатни точки.
10. Качете фајл во врска со апликацијата?
(Макс. 4МБ)